Oferta

Usługowe prowadzenie ksiąg

Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych jest działalnością polegającą na świadczeniu usług w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów w zakresie:

 • KPiR, ryczałt
 • prowadzenia ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym,
 • okresowego ustalania lub sprawdzania rzeczywistego stanu aktywów i pasywów,
 • wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
 • sporządzania sprawozdań finansowych,
 • gromadzenia i przechowywania dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą,
 • badaniu i ogłaszania sprawozdań finansowych w przypadkach przewidzianych ustawą o rachunkowości.

 

Przy wyborze podmiotu świadczącego usługowe prowadzenie ksiąg należy zwrócić uwagę na jego rzetelność i doświadczenie. Od skrupulatności, przejrzystości i terminowości w prowadzeniu ksiąg zależy kształt ostatecznych raportów na podstawie których podejmowane są kluczowe decyzje finansowe przedsiębiorstwa. Takie podejście pozwoli na eliminację zbędnego ryzyka i umożliwi prężny rozwój Twojego biznesu.

Kancelaria podatkowa Optimum International Tax Experts oferuje swoim klientom usługę prowadzenia ksiąg handlowych, księgowości stowarzyszeń i fundacji, księgowości spółdzielni socjalnych, książki przychodów i rozchodów oraz podatku zryczałtowanego. Przygotowujemy sprawozdania okresowe, raporty na zlecenie klienta i reprezentujemy go podczas wszelkich kontroli.

Co zyskujesz?

 • gwarancję jakości i przejęcie pełnej odpowiedzialności za powierzone działania,
 • najwyższą jakość świadczonych usług,
 • dostęp do specjalistów i profesjonalnej porady księgowo-prawnej,
 • wykonanie zadań w szybszym czasie,
 • redukcję kosztów,
 • podwyższenie jakości prowadzenia powierzonych zadań,
 • bezpieczeństwo przetwarzania i przechowywania danych.

Pełna Księgowość (księgi handlowe)

Księgowość stowarzyszeń i fundacji

Księgowość spółdzielni socjalnych

Książka przychodów i rozchodów. Podatek zryczałtowany

Przygotowywanie sprawozdań okresowych

Przygotowywanie raportów na zlecenie klienta

Reprezentowanie klienta podczas kontroli