USŁUGOWE PROWADZENIE KSIĄG

Książka przychodów i rozchodów. Podatek zryczałtowany

Wybór właściwej formy opodatkowania jest jednym z problemów z którym muszą zmierzyć się przedsiębiorcy, a pytanie, co jest korzystniejsze: opodatkowanie ryczałtowe czy książka przychodów i rozchodów?, pada niezwykle często.

Wśród największych zalet podatku zryczałtowanego wymienia się niskie stawki podatku i niski stopień skomplikowania ewidencji księgowej. Ryczałt nie uwzględnia jednak kosztów uzyskania przychodów, a podatek należy opłacać również w momencie uzyskanej straty. W przypadku książki przychodów i rozchodów podatek zostaje odprowadzany od faktycznie uzyskanego dochodu. Jednak jego stawka jest zdecydowanie wyższa niż przy ryczałcie. W rzetelnie prowadzonej księdze przychodów i rozchodów (KPiR) powinny znaleźć się wszystkie wydatki firmy. Księga musi być prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w załączniku do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r.

Wybór formy opodatkowania powinien być dostosowany do rodzaju prowadzonej działalności, jej skali oraz poziomu uzyskiwanych przez nią kosztów. Specjaliści z kancelarii podatkowej Optimum International Tax Experts doradzą w podjęciu najkorzystniejszej decyzji w tym zakresie.

W ramach usługi prowadzenia ksiąg przychodów i rozchodów:

 • na bieżąco ewidencjonujemy operacje gospodarcze,
 • ewidencjonujemy majątek trwały oraz wyposażenie,
 • dokonujemy analizy dokumentów pod względem rachunkowym i formalnym,
 • sporządzamy listy płac, rachunków do umów i deklaracji,
 • przygotowujemy zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego,
 • sporządzamy miesięczne deklaracje ubezpieczeniowe oraz podatkowe (VAT-7),
 • udzielamy niezbędnego wsparcia merytorycznego o charakterze księgowym, podatkowym i prawnym.

 

W ramach usługi odprowadzania podatku zryczałtowanego:

 • ewidencjonujemy podatek od towarów i usług,
 • ewidencjonujemy majątek trwały oraz wyposażenie,
 • dokonujemy rozliczeń z Urzędem Skarbowym oraz ZUS-em,
 • współpracując ze specjalistami z Personalis sporządzamy niezbędną dokumentację pracowniczą,
 • sporządzamy deklaracje dla podatku VAT,
 • sporządzamy zeznania roczne o wysokości uzyskanego przychodu,
 • udzielamy niezbędnego wsparcia merytorycznego o charakterze księgowym i prawnym.