Kadra

Prokurent w Grupie OCG, Wspólnik Kancelarii Prawnej Tywoniuk & Skórska
Prezes Zarządu,
Dyrektor biura rachunkowego
Zastępca Dyrektora biura rachunkowego
Kierownik działu kadr i płac
Koordynator ds. współpracy międzynarodowej
Młodsza księgowa
Specjalista ds. windykacji
Specjalista ds. kadr i płac