Zespół

Marianna Nestorivska

Koordynator ds. współpracy międzynarodowej

W ramach stanowiska zarządza działaniami mającymi na celu wejście na rynek polski firm z kapitałem zagranicznym, a także koordynuje działania mające na celu zacieśnienie współpracy pomiędzy firmami polskimi i ukraińskimi. Przygotowuje konferencje i spotkania, w których biorą udział organizacje zrzeszające przedsiębiorców oraz przedsiębiorcy w Polsce i na Ukrainie. Biegle włada językiem ukraińskim oraz rosyjskim.

Absolwentka Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki gdzie uzyskała tytuł licencjata realizując kierunek Finanse i Bankowość. Absolwentka Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza gdzie uzyskała tytuł magistra realizując kierunek Zarządzanie, specjalność Rachunkowość w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw.