SŁUGOWE PROWADZENIE KSIĄG

Księgowość spółdzielni socjalnych

Spółdzielnia socjalna jest jedną z form prowadzenia działalności gospodarczej, łączącej w sobie cechy przedsiębiorstwa oraz organizacji pozarządowej. Od przedsiębiorstwa odróżnia ją pierwszeństwo celów społecznych nad maksymalizacją zysku. Spółdzielnie socjalne pomagają osobom, które z różnych powodów nie radzą sobie na rynku pracy. Jak na każdym podmiocie prowadzącym działalność gospodarczą, również na spółdzielni socjalnej ciąży obowiązek prowadzenia dokumentacji finansowo–księgowej zgodnie z Ustawą o rachunkowości – tzw. pełnej księgowości.

Na czym polega księgowość w spółdzielniach socjalnych?

Ze względu na nietypową strukturę środków gromadzonych w funduszach spółdzielni socjalnych ich obsługa przebiega w odmienny sposób niż w sektorze stricte biznesowym. Każda spółdzielnia socjalna co trzy lata podlega procesowi lustracji. Dzięki wsparciu profesjonalistów z  kancelarii podatkowej Optimum Tax Experts zyskujesz pewność, że proces lustracyjny przebiegnie bez zastrzeżeń. Doradzamy organizacjom w zakresie finansów i księgowości, a dzięki ścisłej współpracy z kancelarią prawną Tywoniuk & Skórska oferujemy również sprawdzone rozwiązania prawne.