usługi dodatkowe

Badanie sprawozdań finansowych

Zakres podmiotów zobligowanych do badania rocznego sprawozdania finansowego został szczegółowo określony w ustawie o rachunkowości. Badanie sprawozdań finansowych daje pewność, że dokument spełnia odpowiednie wymogi prawne i jakościowe, co znaczy że nie wprowadzają one w błąd, nie są zafałszowane czy niekompletne. Sprawozdania finansowe powinny ujawniać wszystkie istotne informacje tak, aby były użyteczne dla ich odbiorców.

Kancelaria podatkowa Optimum International Tax Experts świadczy kompetentne usługi audytorskie służące wypełnianiu obowiązków nałożonych przez ustawodawcę. W badaniu sprawozdań stawiamy na skrupulatność i rzetelność, dzięki czemu nasi klienci mogą mieć pewność, że raport będący wynikiem sprawozdania przejrzyście prezentuje rzeczywistą sytuację przedsiębiorstwa.

Nasze usługi obejmują:

  • badanie sprawozdań jednostkowych i skonsolidowanych,
  • przeglądy sprawozdań finansowych i ksiąg rachunkowych,
  • audyt projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
  • badanie sprawozdań finansowych w związku z likwidacją i upadłością;
  • diagnozę stanu systemu rachunkowości.