AGALMA sp. z o.o.

Bartosz Jurasz, Prezes Zarządu

Pragnę wyrazić podziękowania dla Biura Rachunkowego Optimum Tax Experts. Jesteśmy pełni uznania dla wysokiej jakości oferowanych usług, terminowości, fachowości oraz niepowtarzalnie przyjaznej atmosfery, której doświadczamy przy współpracy z Biurem.

Jesteśmy przekonani, że Biuro Rachunkowe Optimum Tax Experts może stanowić wzór dla firm działających w branży. Naszym życzeniem byłoby, aby standardy działania przyjęte i stosowane w Optimum Tax Experts obowiązywały w wielu innych firmach, z którymi współpracujemy.