Kadry i płace

Sporządzanie list płac, deklaracji ZUS, naliczanie wynagrodzeń

Każde przedsiębiorstwo zatrudniające pracowników musi sporządzać listy płac, przygotowywać deklaracje ZUS oraz naliczać wynagrodzenia. Nie ryzykuj i powierz prowadzenie dokumentacji ekspertom z kancelarii podatkowej Optimum. Posiadamy bogate doświadczenie w obsłudze kadrowo-płacowej.

Listy płac to ważne dokumenty księgowe, które potwierdzają naliczanie pensji dla pracowników, wraz z obowiązkowymi składkami finansowymi, płaconymi zarówno przez pracownika, jak i przez pracodawcę. Powinny one zawierać: nazwę pracodawcy, nazwę lub oznaczenie listy płac, okres którego dotyczy, datę sporządzenia listy płac i wypłaty wynagrodzeń, imiona i nazwiska pracowników oraz wszystkie składniki wynagrodzeń.

Oferujemy pełen zakres usług związanych z obsługą płac:

 • kompleksowy proces naliczania wynagrodzeń i obsługi teczek osobowych,
 • ewidencję danych kadrowych w systemie kadrowo-płacowym,
 • rozliczanie płac dla różnych rodzajów systemów zatrudnienia w tym zatrudnienia cudzoziemców,
 • obliczanie składek i zaliczek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
 • rozliczanie rachunków od umów cywilnoprawnych,
 • rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • sporządzanie list płac i przygotowanie przelewów wynagrodzeń,
 • naliczanie wynagrodzeń chorobowych, urlopowych, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, odpraw,
 • przygotowywanie deklaracji i raportów na potrzeby ZUS, US, GUS, PFRON,
 • przygotowywanie rozliczeń z ZUS, US i PFRON,
 • przygotowywanie rocznych deklaracji PIT 11/40.

Co zyskujesz?

 • redukcję kosztów,
 • wykonanie zadań w szybszym czasie,
 • większą wydajność pracowników,
 • podwyższenie jakości prowadzenia powierzonych zadań,
 • dostęp do specjalistów,
 • dostęp do (uporządkowanych) danych,
 • profesjonalne rozwiązania informatyczne,
 • bezpieczeństwo przetwarzania i przechowywania danych,
 • gwarancję jakości i przejęcie pełnej odpowiedzialności za powierzone działania.