Kadry i płace

Prowadzenie akt osobowych pracowników

Zgodnie z przepisami zawartymi w art. 94 pkt 9a Kodeksu pracy pracodawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy. Niezależnie od formy prowadzonej działalności i liczby osób zatrudnionych należy założyć i prowadzić akta osobowe, odrębne dla każdego z pracowników.

Akta osobowe pracowników - zasady prowadzenia

Akta osobowe mają szczególne znaczenie w przypadku sporów o roszczenia wynikające ze stosunku pracy. Zgodnie z przepisami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. akta osobowe powinny składać się z trzech części:

  • A – obejmującej dokumenty zgromadzone w związku z ubieganiem się o zatrudnienie,
  • B – gromadzącej dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia,
  • C – zawierającej dokumenty związane z ustaniem zatrudnienia danej osoby.

 

Zaniedbania w prowadzeniu dokumentacji pracowniczej mogą skutkować karą grzywny od 1000 zł do 30 000 zł. Najwygodniejszym rozwiązaniem jest przekazanie prowadzenia pracowniczych akt osobowych profesjonalistom. Dzięki temu zyskujesz pewność, że proces przebiega rzetelnie i prawidłowo.

Prowadzona przez nas kancelaria podatkowa Optimum International Tax Experts posiada bogate doświadczenie w obsłudze firm i prowadzeniu akt osobowych pracowników. Skontaktuj się z nami i miej pewność, że sprawy księgowe i podatkowe Twojej firmy prowadzone są przez profesjonalistów.