KADRY I PŁACE

Audyt dokumentacji pracowniczej

Audytujemy i opracowujemy bezpieczne dla pracodawców wzory dokumentów personalnych. Proponujemy rozwiązania i zapisy, które zapewniają przestrzeganie prawa pracy i należycie zabezpieczają interesy pracodawców

Co obejmuje audyt dokumjentacji pracowniczej?

  • akta osobowe pracowników,
  • ewidencjonowanie czasu pracy,
  • nawiązywanie stosunków pracy,
  • zakazy konkurencji,
  • ochrona pracy kobiet,
  • zmiana warunków zatrudnienia,
  • przygotowywanie świadectw pracy,
  • odpowiedzialność materialna i porządkowa pracowników.

Celem audytu jest analiza dokumentów niezbędnych do oceny przestrzegania przepisów prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem akt osobowych. W jego wyniku klient otrzymuje pisemny raport pozwalający na wdrożenie odpowiednich zmian i rozwiązań. Każdy audyt może zostać przygotowywany indywidualnie. Dzięki temu jego elementy mogą zostać dobrane do potrzeb Klienta i jego firmy.

Zainteresowanych ofertą jaką jest audyt dokumentacji pracowniczej zapraszamy do kontaktu. Nasi eksperci z kancelarii podatkowej Optimum chętnie odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania.