Doradztwo Podatkowe

Wsparcie eksportu i importu towarów do Polski i UE

Zarówno import, jak i eksport podlegają prawu podatkowemu oraz celnemu, a firma prowadząca taką działalność zobowiązana jest do rozliczenia.

Z importem mamy do czynienia w momencie przywozu towarów z terytorium państwa spoza Unii Europejskiej na terytorium Polski. Eksport natomiast to potwierdzony przez urząd celny wywóz towarów z terytorium Polski poza terytorium UE. Eksport może mieć charakter bezpośredni, jeżeli wywóz jest dokonany przez dostawcę lub na jego rzecz. Może mieć również charakter pośredni, jeżeli wywozu dokonuje nabywca mający siedzibę poza terytorium kraju lub podmiot działający na jego rzecz.

Złożoność transakcji oraz duża zmienność regulacji prawnych stanowią dodatkową trudność dla przedsiębiorców. W takiej sytuacji eksperci kancelarii podatkowej Optimum udzielają profesjonalnego wsparcia.

Pomagamy w ewidencjonowaniu, dokumentowaniu i pomiarze zaistniałych operacji gospodarczych związanych z transakcjami importu i eksportu towarów, WNT i WDT, rzetelnie ustalamy podstawę opodatkowania oraz przeprowadzamy wszystkie niezbędne rozliczenia.