Doradztwo Podatkowe

Reprezentacja klienta przed organami podatkowymi i sądami

Jako kancelaria podatkowa Optimum reprezentujemy naszych klientów przed organami podatkowymi i sądami, również w sporach i postępowaniach przed Urzędem Skarbowym, Izbą Skarbową i przed sądami administracyjnymi.

Zaufaj odpowiedniemu pełnomocnikowi

Z naszego doświadczenia wiemy, że zaangażowanie pełnomocnika przyspiesza ostateczne rozstrzygnięcie sprawy i nadaje jej odpowiedni bieg. Wraz ze specjalistami kancelarii prawnej Tywoniuk & Skórska wspieramy przedsiębiorców przy sporządzaniu niezbędnych w postępowaniu administracyjnym pism, takich jak: odpowiedzi na wezwania, zastrzeżenia do protokołów kontroli, odwołania, skargi czy skargi kasacyjne. Troszcząc się o szczegóły i czuwając nad prawidłowym przebiegiem spraw, dbamy o interesy naszych klientów.