BUSINESS CONSULTING

Przygotowywanie business planów

Podstawowym zadaniem planu biznesowego jest określenie opłacalności przedsięwzięcia wraz z oszacowaniem kosztów początkowych, a w przypadku istniejącego przedsiębiorstwa wyznaczenie nowych celów, pomiar jego efektywności i śledzenie wzrostu. Dobry biznesplan jest również koniecznym warunkiem do uzyskania środków na planowane inwestycje.

Biznesplan jest dokumentem przedsiębiorstwa, zawierającym ocenę opłacalności przedsięwzięcia gospodarczego. Sporządza się go zarówno na potrzeby zewnętrzne, jak i wewnętrzne przedsiębiorstwa.

Dobrze przygotowany biznesplan zawiera opis celów z uwzględnieniem istniejących uwarunkowań:

  • technologicznych,
  • marketingowych,
  • rynkowych,
  • finansowych.

Elementy biznesplanu:

  • streszczenie przedsięwzięcia,
  • charakterystyka przedsiębiorstwa,
  • opis usługi lub produktu,
  • opis strategii marketingowej,
  • plan finansowy,
  • analizę SWOT.

Pragniesz przeprowadzić szczegółową analizę projektów inwestycyjnych? Ubiegasz się o dotacje lub kredyt? Poszukujesz inwestora? Eksperci z kancelarii podatkowej Optimum zapewnią Ci wsparcie i fachowe doradztwo na każdym etapie tworzenia dokumentów.