BUSINESS CONSULTING

Procesy restrukturyzacyjne

Szybkie reagowanie na zmieniające się warunki otoczenia jest kluczem do rozwoju biznesu. Mądre i przemyślane działania restrukturyzacyjne mogą znacząco wpłynąć na efektywność działania przedsiębiorstwa i uchronić je przed upadłością czy likwidacją. Dzięki odpowiednio przeprowadzonej restrukturyzacji spółka ma szansę na pokonanie kłopotów finansowych. W takich sytuacjach niezwykle ważne okazuje się dogłębne przeanalizowanie struktury i poziomu kosztów, procesów biznesowych czy realizowanej do tej pory strategii przedsiębiorstwa.

Sama restrukturyzacja to proces w czasie którego przeprowadzane są radykalne zmiany w przynajmniej jednym z trzech elementów przedsiębiorstwa.

Poddana restrukturyzacji może zostać:

  • organizacja wewnętrzna firmy,
  • zakres działania,
  • struktura kapitałowa.

Przeprowadzenie procesu restrukturyzacji ma na celu znacznie poprawić i usprawnić system firmy. Zmiany, jakie są wprowadzane przywracają równowagę wewnętrzną lub zewnętrzną. Dokonuje się ich pod kątem potrzeb danego przedsiębiorstwa. Moment w jakim zachodzi potrzeba rozpoczęcia procesów restrukturyzacyjnych jest określany najczęściej na podstawie sygnałów wewnętrznych i zewnętrznych, przesyłanych do firmy.

Oferujemy przygotowywanie planu finansowego restrukturyzacji firmy. W ramach usługi zajmujemy się pełnym monitorowaniem wdrażanej zmiany. Analizujemy sytuację ekonomiczną spółek i zgodnie z nowym prawem restrukturyzacyjnym doradzamy wybór najlepszej ścieżki postępowania. Dzięki ścisłej współpracy z kancelarią prawną Tywoniuk & Skórska, należącą do grupy OCG, możesz liczyć na  osiągnięcie zamierzonych efektów.