BUSINESS CONSULTING

Obsługa nabycia i wycena przedsiębiorstw

Wycena przedsiębiorstwa polega na wydaniu opinii dotyczącej wartości spółki zgodnie z metodami i procedurami niezbędnymi do bezstronnego i rzetelnego określenia jej wartości. Podlegają jej całe przedsiębiorstwa, papiery wartościowe oraz wartości niematerialne i prawne, jak patenty czy znaki handlowe.

Od celów procesu wyceny zależy dobór właściwych metod i narzędzi badawczych. Jako eksperci w swojej branży posiadamy wieloletnie doświadczenie w tym zakresie. Klientami naszej kancelarii podatkowej są zarówno niewielkie polskie przedsiębiorstwa, jak również koncerny o międzynarodowym zasięgu. Wykonując wycenę Twojego przedsiębiorstwa dokonamy dokładnej analizy bieżącej sytuacji finansowej i perspektyw jego rozwoju. Weźmiemy pod uwagę otoczenie rynkowe i inne wartości niematerialne, mające kluczowe znacznie w procesie wyceny.

W jakich sytuacjach powinno dokonać się wyceny przedsiębiorstwa?

  • w momencie transakcji: zakupu lub sprzedaży przedsiębiorstwa,
  • w sytuacji połączenia lub podziału przedsiębiorstw,
  • w sytuacji zmiany formy prawnej przedsiębiorstw,
  • na potrzeby restrukturyzacji podatkowej lub kapitałowej,
  • w celu weryfikacji zdolności kredytowej przedsiębiorstwa,
  • w celu weryfikacji danych zamieszczonych w sprawozdaniu finansowym podmiotu (test na utratę wartości),
  • w sytuacji konfliktu między wspólnikami i sporów sądowych,
  • w celu ustalenia wartości aktywów posiadanych przez fundusze inwestycyjne,
  • w sytuacji prowadzonego postępowania układowego, upadłościowego lub likwidacyjnego.
Zespół ekspertów podatkowych i rachunkowych Optimum wraz z prawnikami z kancelarii prawnej Tywoniuk & Skórska doradza inwestorom przed podjęciem strategicznych decyzji takich jak nabycie przedsiębiorstwa. Planujesz nabyć przedsiębiorstwo? Umów się na konsultację ze specjalistami Optimum International Tax Experts.