Kwota Wolna od Podatku PIT Ma Być Wyższa – Projekt Ustawy

W dniu 7 lutego 2024 roku, na polskiej scenie politycznej pojawił się projekt, który może znacząco wpłynąć na kieszenie podatników. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zakłada rewolucyjną zmianę – podniesienie kwoty wolnej od podatku o 100%, osiągając poziom 60 000 zł. Ta zmiana, mająca obowiązywać od 1 stycznia 2024 roku, jest nie tylko odważna, ale i ma potencjalnie głęboki wpływ na gospodarkę i indywidualne budżety.

Aktualny Stan Prawny i Propozycje Zmian

Od 2022 roku kwota wolna od podatku wynosi 30 000 zł. Proponowana podwyżka do 60 000 zł może być postrzegana jako znaczący krok naprzód w zmniejszaniu obciążeń podatkowych. Zmiana ta ma na celu nie tylko wsparcie dla obywateli, ale również stymulację konsumpcji i aktywności gospodarczej.

Kto Skorzysta?

Kwota wolna od podatku dotyczy podatników rozliczających się na zasadach ogólnych (PIT-36 lub PIT-37), a więc tych, którzy są opodatkowani według skali podatkowej. Ważne jest, że nie dotyczy to przychodów opodatkowanych liniowo, ryczałtem ewidencjonowanym, z kapitałów pieniężnych ani ze zbycia nieruchomości. Dlatego osoby korzystające z tych form opodatkowania muszą dokładnie przeanalizować, czy zmiana formy rozliczenia na 2024 rok będzie dla nich korzystna.

Obecna Skala Podatkowa a Nowe Propozycje

Aktualna skala podatkowa prezentuje się następująco:

– Do 30 000 zł: Pełne zwolnienie z PIT.

– Od 30 000 zł do 120 000 zł: 12% od nadwyżki ponad 30 tys. zł.

– Powyżej 120 000 zł: 10 800 zł + 32% z nadwyżki ponad 120 000 zł.

Jeśli projekt zostanie przyjęty, kwota wolna od podatku wzrośnie do 60 000 zł. To oznacza, że więcej osób będzie mogło skorzystać z pełnego zwolnienia z PIT, co przekłada się na realne oszczędności dla podatników.

Wpływ na Decyzje Podatników

Wybór formy opodatkowania w 2024 roku będzie musiał uwzględniać tę zmianę. Dla wielu osób, szczególnie tych o niższych dochodach, nowa kwota wolna od podatku może oznaczać znaczące oszczędności. Dla osób zarabiających więcej, analiza korzyści może być bardziej skomplikowana, szczególnie jeśli rozważają one przejście na opodatkowanie liniowe czy ryczałtowe.

Podsumowanie

Projekt ustawy zmieniającej kwotę wolną od podatku do 60 000 zł to znaczący krok w polskim systemie podatkowym. Zmiana ta ma potencjał, aby wesprzeć obywateli, szczególnie tych z niższymi dochodami, oraz stymulować gospodarkę poprzez zwiększenie dostępnego dochodu do wydatkowania. Jest to ważny moment dla podatników, którzy powinni uważnie śledzić rozwój sytuacji i przemyśleć swoje opcje podatkowe na rok 2024. Z pewnością decyzje podjęte w tym roku będą miały długotrwały wpływ na ich finanse osobiste i rodzinne.